Historie verzí stránky „Regenerace many“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 1. 2. 2018, 04:12Marwww (diskuse | příspěvky). . (284 bajtů) (+284). . (Založena nová stránka s textem „===Regenerace many=== '''Regenerace many''' je samovolně běžící abilita společná pro všechny povolání, která zvyšuje rychlost doplňování man…“)