Řemeslník

Z EreborWiki
Přejít na: navigace, hledání

Řemeslníci (krafti) vždy byli a budou ekonomikou světa. Bez nich se neobejde žádný mág ani válečník, protože na monstra nepomůže jenom síla, inteligence a zkušenosti, ale jsou nutné i magické hole, zbraně a zbroje - zkrátka materiální vybavení. Řemeslníci patří mezi nejbohatší postavy ve Středozemi. Zkušení mistři svých oborů dokáží vyrobit i mnoho vzácných a silných artefaktů a zbrojí, ze kterých přechází zrak. Velká část vážených a bohatých osob vzešla právě z mistrů výrobních řemesel. Nicméně právě mezi řemeslníky se vždy nacházela i spousta šejdířů či přívrženců zla. Řemeslníci nejsou dobří bojovníci, ale proti některým monstrům se dokáží ubránit i sami. Zkušenosti mohou navíc získávat i prostou prací.

Tituly

 • level 0 až 9: kutil
 • level 10 až 19: tovaryš
 • level 20 až 29: řemeslník
 • level 30 až 39: kramář
 • level 40 až 49: hokynář
 • level 50 až 59: kupec
 • level 60 až 69: obchodník
 • level 70 až 84: cechmistr
 • level 85 až 99: magnát
 • level 100 až 199: velmož
 • level 200 a více: královský velmož

Staty

Název statu Minimum Počáteční maximum Maximum
síla 100 130 180
obratnost 50 80 130
inteligence 20 50 110
vitalita 100 130 150

Doporučené startovní staty: STR 130, DEX 50, INT 20, VIT 100

Síla je pro řemeslníka velice důležitá. Jednak primárně ovlivňuje vaše zranění zbranění a luky, ale také čím více máte síly, tím více unesete (max. až 750 "kamenů"). Vyšší nosnost se vám hodí při těžbě v dolech a lesích, ale i také při trénování dovedností. Vitalita generuje maximální úroveň zdraví a množství staminy – tu využijete pro specialní schopnosti.

Inteligence je pro řemeslníka vcelku nepotřebná, tedy až na možnost používat kouzlo recall. Nekterí řemeslníci preferují inteligenci trochu zvednout, aby mohli použít recall ze svitku 2-3× za sebou.

Obratnost má vliv na rychlost (prodlevu) útoku. Ale řemeslník ji tolik neocení.

Ze začátku je pro řemeslníka dobré zvýšit si sílu na maximum (180), aby co nejvíce unesl a zraňoval. Zbytek bodů do vitality, pripadně do vitality a inteligence.

Dovednosti

Soubor:Ability craft.PNG
Maximální řemeslníkovy ability na levelu 200 i se zbylými body. Hornictví a Dřevorubectví jsou ponechány na nule, jelikož jejich strop je až 140 bodů
Dovednost Start Max Dovednost Start Max Dovednost Start Max
Alchemy 0 0 Fishing 30 100 Taste identification 0 50
Anatomy 0 50 Forensics 0 25 Tinkering 30 100
Animal lore 0 25 Herding 0 50 Tracking 0 0
Item identification 30 100 Hiding 0 50 Veterinary 0 0
Arms lore 30 100 Provocation 0 0 Two Hand 0 50
Parrying 0 75 Inscription 0 0 Crushing 30 75
Begging 0 50 Lockpicking 0 100 One Hand 0 50
Blacksmithing 30 100 Magery 0 25 Wrestling 0 50
Bowcraft 30 100 Resist 0 50 Lumberjacking 30 100
Peacemaking 0 0 Tactics 0 50 Mining 30 100
Camping 0 50 Snooping 0 0 Meditation 0 50
Carpentry 30 100 Musicianship 0 0 Stealth 0 50
Cartography 0 0 Poisoning 0 0 Remove trap 0 50
Cooking 30 100 Archery 0 50
Detecting hidden 0 100 Spirit speak 0 0
Enticement 0 0 Stealing 0 0
Evaluating intelligence 0 0 Tailoring 30 100
Healing 0 50 Taming 0 0


Z dovedností doporučuji neopomenout Arms lore, bez které nevyrobíte žádné zbraně ani zbroje.

Co se týká boje (respektive PvM, protože v PvP toho řemeslník moc nenadělá). Řemeslník je nejefektivnější v boji s kladivy (crushing). Tuto dovednost je řemeslník schopen natrénovat až na 75%. Pod touto dovedností se skrývá jak boj jednoručními, tak obouručními kladivy. Navíc je možno se naučit velmi efektivní abilitu - Omračování. Zbylé bojové dovednosti - fencing, archery, wrestling nebo two hand - mají majimum pouze 50% a crafti z nich využívají zejména používání Střelných zbraní. Další, co by nemělo chybět, jsou podpůrné bojové, jako tactics a anatomy – obě rovněž nejvýše 50%. Obě mjí vliv na výši zbranění, které monstru nebo hráči způsobíte.

Vzhledem k tomu, že se budete často chtít dostat z dolu nebo lesa i jinak než po svých či na hřbetě své oblíbené lamy, rozhodně nezapomeňte co nejdříve investovat body do magery. Pamatujte, že kouzlo ze svitku má poloviční náročnost než z magické knihy a tím pádem je i výrazně menší šance, že jen nezkazíte.

Obranné dovednosti, které mohou pomoci v boji, jsou pak parrying (75%), resist (50%), hiding (50%), stealth (50%) a healing (50%). Z pomocných výrobních dovedností je důležitá znalost identifikace předmětů (100%), která vám umožní při spatření určitého předmětu zjistit, kdo ho vyrobil a co je potřeba na jeho výrobu. Vzhledem k tomu, že existují stovky různých výrobků a postupy výroby mohou být velmi složité, může vám být tato znalost velmi prospěšná. Když nebudete vědět, kam s dalšími body, lze je použít na zvýšení forensics (zkoumání mrtvol) či meditation.

Poslední skupinou dovedností jsou dovednosti výrobní, které je potřeba vytrénovat. Trénink probíhá buď výrobním procesem, nebo zpracováním materiálů. Trénovací dovednosti jsou velmi často propojeny a výrobky, které lze vytvořit, tak mnohdy vyžadují i kombinaci několika.

Ability

Zbraně

Řemeslníci mohou používat většinu zbraní – všechny kromě zlodějských (kryss, cutlass), mágovských (hole) a luku. Nejefektivnější jsou ovšem v boji s kladivy (jednoručními i dvouručními)

Zbroj

Řemeslník může nosit jakoukoli zbroj. Nejvíce ochrany mu ovšem poskytne plátová zbroj. Pamatujte, že i při těžbě můžete být napadeni a právě zbroj vám mlže zachránit život! Zbroj z lepšího materiálu je vždy lehčí a více chrání jak před ranami, tak kouzly.

Kouzla

Důležitý je pouze recall (a mark, kvůli označení NB runy).

Zkušenosti

Řemeslníci mohou získat zkušenosti všemi standardními způsoby, jako je tomu u jiných povolání, ale navíc i dvěma zvláštními: pomocí mistra řemesel (za své výrobky) a stavitele lodí (za suroviny).

Rady

Do začátku

Nejdříve si musíte uvědomit, co vlastně chcete dělat. Chcete-li se zaměřit na kovovýrobu, měli byste začít hornictvím (těžbou v dole), při zaměření na dřevo se pak jedná o dřevorubectví. Nechcete-li být „jenom“ horníkem či dřevorubcem, pak musíte trénovat další dovednosti (skilly). Těmto uměním říká se výrobní, dělí se na ty pro práci s kovem (blacksmithing - kovářství a tinkering - jemné práce), pro dřevo (carpentry – truhlářství a bowcraft – vyřezávání střelných zbraní a střeliva). Šikovný řemeslník pak dále může ovládnout tailoring (krejčovství) a pro chvíle odpočinku zvolit zdokonalování ve fishingu (rybaření). Je dobré začít právě těžebními dovednostmi, a to z důvodu, že na jakýkoli další trénink výrobních dovedností je zapotřebí velké množství surovin.

Opravdu dobrý řemeslník je prozíravý, a protože se nejdříve zeptá zkušenějších, dozví se, že je výhodné zlepšovat se v několika uměních zároveň. Je totiž mnoho výrobků, na které je třeba více dovedností nežli jen jedna. Většina výroby je navzájem provázaná.

K trénování

Je vždy výhodné trénovat na výrobku který je pro výrobu na dané výši skillu obtížný a je vyráběn z co nejmenšího počtu příslušné suroviny. Je vhodné najít si vždy takový výrobek který je dostatečně obtížné vyrobit, ale přitom již ho umíme natolik že při výrobě příliš nekazíme a nepřicházíme tak o mnoho surovin.

Důležité je vyrábět po jednom kuse, čím více pokusů (a obtížnost výroby daného předmětu) tím vetší šance na přírůstek skillu (gain). Uveďme příklad výroby ingotů z copper ore. Vezmeme si do svého batohu ještě jeden batoh nebo pytlík. Dále si vezmeme určité množství copper ore které chceme zpracovat, třeba 300 a dáme ho do hlavního báglu. Oddělíme jeden kousek ore a dáme ho do vedlejšího báglu který jsme si připravili. Vezmeme do ruky kladivo a poklikáme na to vedlejší jedno ore. Vybereme výrobu iron ingotu, počet nastavíme 300 a spustíme výrobu.

Proč tak složitě? Pakliže by jsme poklikali rovnou na celou hromadu ore, vyrobili by jsme rovnou 300 ingotu i při zadaném počtu 1. Přišli by jste o mnoho pokusů potřebných pro gain a vystavili se nebezpečí ztráty materiálu při nepovedené výrobě (fízu). Další rada - používejte příkaz .setreceivingcontainer pro zadání báglu kam mají padat výrobky. U výrobků které se nevrší na sebe (nestockují se) jich nenechte padnout do báglu nikdy více než 250, mohli by jste mít problémy při logování do hry nebo aspoň s otevíráním onoho báglu, případně by vám mohla „bugnout“ váha onoho báglu (pytlíku).